Skip to content

Utbildning

CISKT (Creative Industries Saftey Knowledge Transfer) är ett utbildningsprojekt inom evenemangsäkerhet inom ramen för EU: s vidareutvecklingsprogram, Leonardo Da Vinci TOI (Transfer of Innvation) som Tarantsec deltar i.

Huvudsyftet med utbildningen är att överföra en pedagogisk modell, som har använts i Sverige för utbildning av evenemangssäkerhetspersonal. Tanken är att den ska vara lämplig för användning i andra europeiska länder samt för Norden och Baltikum. Läs mer på Ciskts hemsida

Kontakt

Kontakta oss gärna

08 - 728 00 00

info@tarantsec.se

personal@tarantsec.se [Personal- & lönefrågor]

faktura@tarantsec.se [Faktura admin]

Besöksadress, Vretensborgsvägen 28, plan 4, 12630 Hägersten

Postadress, Tarantsec, Box 42121, 12630 Hägersten

Jobba på vårt kontor

Om oss

Namnet Tarantsec är en sammanslagning av orden "Tarantella" och "Security", där företagets syfte är att erbjuda dess kunder en spindelvävsliknande security (spiderweb security) som täcker och kontrollerar ett stort och brett område.

Site by 610 Consulting | Powered by Venue Plus