Skip to content

Pitagone threat management

Fordonsbarriären F-11 är en av marknadens mest flexibla fordonsbarriär tack vare sin låga vikt (< 50 kg) och med de monterade transporthjulen blir barriären enkel att hantera. Den är fullt portabel och flyttbar även i monterat läge varför den lämpar sig väl på platser där räddningsfordon och/eller andra fordon kan behöva tillträde.

Flera fordonsbarriärer går enkelt att bygga ihop med hjälp av medföljande sprintar (utan verktyg och/eller maskiner) till den längd som önskas för att förhindra fordons fortsatta färd. F-11 fungerar på hårda ytor till exempel asfalt, betong, gatsten och marksten.

Två personer monterar ihop cirka 1 meter fordonsbarriär per minut. Detta genom att fixera de olika delarna av fordonsbarriären genom att montera de medföljande sprintarna utan hjälp av verktyg och/eller maskiner. Fordonsbarriärerna kan vid behov transporteras isärplockade i en vanlig personbil.

Som tillbehör finns även batteridrivna lyktor som kan programmeras med antingen fast, blinkande eller roterande sken. Lyktorna monteras på fordonsbarriärerna med hjälp av lyktornas inbyggda magneter. Lyktorna kan beställas i färgen orange.

Teknisk specifikation


Allmänt
Höjd (monterat): 100 cm
Bredd: 80 cm (mellan två moduler)
Vikt: < 50 kg (monterad med distansrör)
Färg: Mörkgrå (fot), ljusgrå (nedre stödben), röd (övre stödben), gul (distansrör)
Livslängd: 10 år
Specifikt rörande förmågan att stoppa fordon
Totalvikt upp till: 7.500 kg
Hastighet: 48 km/h
Antal meter innan totalt stopp av påkörande fordon: Under 28 meter

Sammankoppling av modulära fordonsbarriärer
Varje enhet når en bredd av 0.8 meter vilket vid inköp innebär att kunden behöver utgå från antalet meter som är aktuella att skydda/spärra av för att kunna erhålla korrekt antal enheter.

Nedan följer några exempel:
3 meter fordonsbarriär – totalt antal enheter 4 st x 0.8 meter = 3.2 meter
5 meter fordonsbarriär – totalt antal enheter 6 st x 0.8 meter = 4.8 meter
10 meter fordonsbarriär – totalt antal enheter 12 st x 0.8 meter = 9.6 meter

För beställning kontakta:
solutions@tarantsec.se
Växel: 08-728 00 00