Skip to content

Pisab

Kravallstaket som lätt kopplas ihop och kan utan problem byggas i olika formationer.

Bredd: 1,5m
Djup: 1,3m
Hoöjd: 1,2m
Vikt: Ca 30 kg

Staketen har testats av SP (Statens Provningsanstalt)

Lyftplatta beställs och levereras separat.
Lyftplattan är framtagen för att underlätta personalens arbete gentemot publiken.

Staketen levereras om 5st på vagn. Kompletta med bult och verktyg.

För beställning kontakta:
solutions@tarantsec.se
Växel: 08-728 00 00