Skip to content

Avspärrningar

Avspärrningstaket är grunden för det som inom evenemangsbranchen kallas crowd control.

Crowd control handlar om publikhantering före, under och efter ett evenemang och hur man hindrar strukturella fällor. Crowd control innebär även att kunna förutse, planera och kontrollera hur publik agerar och rör sig i specifika områden och situationer.

Att arbeta med crowd control innebär bl a att man har tillgång till kunnig och erfaren evenemangspersonal samt att man genom analys, planering och förberedelse kan förutse publikströmmar, publiktyp och publikmängd samt hur dessa ska hanteras, t ex genom nyttjandet av avspärrningar och avgränsade ytor. Det enklaste och billigaste sättet att uppnå tillfredställande crowd control är att nyttja sig av olika typer av avspärrningar.

Cykelstaket
Cykelstaket (bikeracks) används för enklare avspärrningar där man inte har ett direkt publiktryck. Vid t ex. publikfållor i samband med entréer, serveringsområden, eller när man vill styra publiken i en viss riktning.
Cykelstaket är ett billigare och ibland mindre iögonfallande alternativ till kravallstaket om det publika trycket ej är för stort.

I entréer kan kravallstaket, som tar ett större publiktryck, i kombination med cykelstaket, ibland vara en optimal lösning.

De cykelstaket som Tarantsec Solutions tillhandahåller har måtten:
Höjd 120 cm, längd 230 cm och levereras i vagnar om 10 styck i varje. Transportmåttet är ca 230 x 100 cm.

Vi tillhandahåller även svarta täcktyger som enkelt träs över staketen för ett elegantare intryck. På dessa kan man placera eventuella företags logga eller andra budskap som man vill förmedla till sin publik eller gäster.
Högstaket
Högstaket används för att spärra av stora ytor. Högstaket används främst när man ska spärra av långa sträckor eller om man vill förhindra insyn från obehöriga.

  • Vikt: 10kg/st
  • Höjd: 200cm
  • Bredd: 220cm
  • Transport: Högstaket levereras i ställningshäckar om 30st (66 meter/ställningshäck).
Vid leverans medföljer sten och fjärilsklämmor som sammanfogar staketen till en stabil och säker enhet.
Stolpar
VIP-stolpar är ett elegant, diskret och ”exklusivt” sätt att spärra av eller markera ytor eller områden med. Tarantsec Solutions AB tillhandahåller VIP-stolpar i olika material, färger och utföranden.
VIP-stolparna transporteras i särskilda ställningar för att underlätta kundens hantering.

För mer information eller specialbeställning av VIP-Stolpar, kontakta oss gärna.

För beställning kontakta:
solutions@tarantsec.se
Växel: 08-728 00 00