Skip to content

Om oss

Namnet Tarantsec är en sammanslagning av orden "Tarantella" och "Security", där företagets syfte är att erbjuda dess kunder en spindelvävsliknande security (spiderweb security) som täcker och kontrollerar ett stort och brett område.

Tarantsec är ett auktoriserat säkerhetsföretag, grundat 2005, med särskild inriktning på konsert- och evenemangssäkerhet.

Tarantsec består av bolagen Tarantsec Crowd Management AB, Tarantsec OV AB, Tarantsec Solutions AB och Tarantsec Arena AB.

Tarantsec OV AB, som är ett av Rikspolisstyrelsen godkänt och av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsbolag, hanterar den juridiska administrationen av ordningsvakter.

Tarantsec Crowd Management AB och Tarantsec Solutions AB hanterar övrig verksamhet så som staketuthyrning, security och sjukvård.

Tarantsec Arena AB tillhandahåller arbetsledare till, samt driftleder Stockholm Globe Arenas alla evenemang.

Mer information om Tarantsecs verksamhet hittar du bl a under Evenemangssäkerhet, Uthyrning och Scenstaket.

Kontakt

Kontakta oss gärna

08 - 728 00 00

info@tarantsec.se

personal@tarantsec.se [Personal- & lönefrågor]

faktura@tarantsec.se [Faktura admin]

Besöksadress: Tarantsec, Vretensborgsvägen 28, plan 4, 12630 Hägersten

Postadress: Tarantsec, Box 42121, 12630 Hägersten

Jobba på vårt kontor

Om oss

Namnet Tarantsec är en sammanslagning av orden "Tarantella" och "Security", där företagets syfte är att erbjuda dess kunder en spindelvävsliknande security (spiderweb security) som täcker och kontrollerar ett stort och brett område.

Site by 610 Consulting | Powered by Venue Plus